Persoonlijk begeleider

Je hebt affiniteit met cliënten die intensieve begeleiding vragen. Je beweegt mee met wat de dag brengt, je kunt een duidelijk dagritme bieden zonder te beheersen.
Als persoonlijk begeleider vertaal je die wensen en behoeften van de cliënt naar acties en schakelt specifieke deskundigheid in waar nodig.

 


Doelgroep
- 5 bewoners in de leeftijd van 57-70 jaar
- Ernstige verstandelijke beperking met specifieke zorgvraag
- Bijkomende stoornissen (blindheid, chronisch ziektebeeld, autisme, beginnende geriatrische problemen)

ergotherapeut

Werkzaamheden:
• Je maakt deel uit van een team dat zowel psychogeriatrische, geronto-psychiatrische, somatische cliënten als revalidanten in het verpleeghuis behandelt
• Je adviseert met betrekking tot het optimaliseren van het woon- en leefklimaat van cliënten in het kader van Extramurale Eerstelijns Ergotherapie (EEE)
• Je stelt ergotherapiedoelstellingen, behandelplannen en afrondings-, overdrachts- en ontslagrapportages op
• Je observeert en adviseert met inachtneming van de laatste ergotherapeutische inzichten
• Je participeert in interdisciplinair overleg en diverse wisselende werkgroepen

Verzorgende IG

Wat houdt de functie voor jou in?
• Je verzorgt de bewoners op basis van het zorgleefplan
• Je verricht voorbehouden en risicovolle handelingen volgens de protocollen en afspraken
• Je signaleert veranderingen in de situatie van bewoners. Je rapporteert deze en je neemt hierop actie
• Je draagt bij aan het psychisch, somatisch en sociaal welzijn van onze bewoners
• Je begeleidt individuele cliënten en in sommige gevallen het voer je specifieke begeleidingstaken uit
• Je begeleidt onze bewoners, familie en mantelzorgers. En als je denkt dat dit nodig is, verwijs je hen door naar andere deskundigen

Wat vinden wij belangrijk?
Een glimlach op het gezicht van de bewoners.
Je bent een betrokken verzorgende IG.

 

verpleegkundige

Jouw taken:
- Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aan cliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
- Het voorbereiden van indicaties vanuit de zorgverzekeringswet(extramuraal).
- Coachen van de lagere niveaus in het team
- Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
- Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze zelf proberen op te lossen of in samenwerking met collega’s.
- Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
- Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
- Coördinerende taak met betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

Daarnaast wordt er binnen deze organisatie een nieuwe afdeling opgezet (somatiek). Cliënten hebben een ZZP6.

Verzorgende IG

Jouw taken zijn o.a.:
- Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aancliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
- Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
- Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze doorgeven aan de leidinggevende.
- Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
- Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
- Coördinerende taak betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

Verzorgende IG nachtdiensten

Jouw taken zijn o.a.:
- Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aan cliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
- Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
- Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze doorgeven aan de leidinggevende.
- Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
- Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
- Coördinerende taak betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

helpende

Taken
• Hulp bieden bij persoonlijke verzorging: wassen, tandenpoetsen, aankleden, haren kammen, etc.
• Hulp bieden bij huishoudelijke werkzaamheden: koken, bed opmaken, stofzuigen, opruimen etc.
• Een luisterend oor bieden, positieve aandacht schenken en waar nodig emotionele hulp bieden
• Assisteren bij recreatieve activiteiten als een wandeling, gezelschapsspel of uitstapje
• Alert zijn op het welzijn en de gezondheid van de zorgvrager
• Rapporteren over de toestand en ontwikkeling van de zorgvrager