Verpleegkundige

Wat houdt je functie in?
• Je gaat verpleegkundige zorg verrichten en de kwaliteit en de continuïteit van het zorgverleningsproces bewaken voor de diverse afdelingen.
• Als verpleegkundige begeleid en verleen je samen met je collega's de zorg aan de cliënten.
• Je voert alle verpleegkundige taken en zorgtaken uit. Je werkt nauw samen met betrokken disciplines zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, artsen en ergotherapeuten. Je krijgt te maken met zorgvragen op het gebied van revalidatie, welzijn en zorg
• Een contract behoort tot de mogelijkheden

Verzorgende IG nachtdiensten

Jouw taken zijn o.a.:
- Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aan cliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
- Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
- Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze doorgeven aan de leidinggevende.
- Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
- Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
- Coördinerende taak betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.