Cateringmedewerker

Je werkt in een team van 5 a 6 personen en samen zorg je voor dagverse maaltijden in de bedrijfskantine. Je hebt een passie voor koken, elke dag worden er 2 verse soepen en verschillende warme maaltijden bereid met het keukenteam. Eigen ideeen/recepten worden gewaardeerd. Je werkt van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot circa 15.30 uur. Naast het koken en de baliewerkzaamheden ook de opruim en schoonmaakwerkzaamheden tot je takenpakket.
Eens per ongeveer 5 weken werk je op zaterdag, het kan voorkomen in geval van ziekte /vakantie van collega's dat je een keer een extra zaterdag moet werken.

 

Montagemedewerker Vacuum Brazing

De montagemedewerker is verantwoordelijk voor onder andere: 
- Het samenstellen van (complexe) producten ten behoeve van het proces hoog temperatuur solderen (vacuum brazing) en zacht solderen. Dit aan de hand van strikt te volgen voorschriften en procedures, maar ook naar eigen inzicht, afhankelijk van de soort opdracht waaraan gewerkt wordt. 
- Het correct beladen en lossen van de ovens en het beoordelen van de kwaliteit van het soldeerproces, zowel visueel als met behulp van bv. specifieke meetapparatuur.

Process Engineer

De Process Engineer is verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe producten en processen binnen de organisatie, het optimaliseren van bestaande productieprocessen, product- en procesvrijgave en de technische kostprijsbepaling. De belangrijkste taken bestaan uit: 


- Begeleiden van nieuwe applicaties binnen de organisatie zowel intern als extern; 
- Vertalen van eisen/wensen van de klant naar productieomstandigheden;
- Volgen van product tot en met implementatie tot een robuust proces; 
- Probleemoplossend gericht klantencontact t.a.v. technische kwaliteitsproblemen; 
- Het uitvoeren van praktische testen (inclusief het vastleggen in voorschriften); 
- Uitvoeren van technische kostprijs calculaties; 
- Verbeteren van bestaande productieprocessen (gewijzigde klantvraag, efficiëntie etc.); 
- Leiden van interne verbetertrajecten. De Process Engineer legt verantwoording af aan de Manager Production.

Operator warmtebehandeling

Functieomschrijving:
- Het bedienen van de ovens volgens vastgestelde procedures;
- Zorgdragen voor de juiste belading van de ovens;
- Opbouwen van charges volgens procedure;
- Het controleren van de processen (voor, tijdens en na);
- Het controleren van de installaties;
- Het verrichten van lichte eerstelijns onderhoudswerkzaamheden;
- Het melden van afwijkingen, storingen, onregelmatigheden en kwaliteitsproblemen;
- Het zorgen voor de juiste administratieve afhandeling van de uitgevoerde werkzaamheden.

Productverantwoordelijke

Functieomschrijving:
- Assistentie bij de ontvangst en opslag van producten;
- Verantwoordelijk voor een bepaalde productgroep;
- Zorgdragen voor FIFO-verlading;
- Dagelijkse telling en controle van de voorraad;
- Dagelijks overleg met afdeling inkoop over de voorraad;
- Afdeling inkoop attenderen op partijen die extra aandacht nodig hebben;
- Magazijnmedewerker voorzien van informatie over welke partij verladen moet worden (a.d.h.v. de klant eisen);
- Assisteren bij overige logistieke werkzaamheden;
- Affiniteit met groente en fruit heeft een pre. 

Visual inspector

In de functie van Visual Inspector start je als ‘Finisher’ waarbij je de grondstof grafiet en de grote variatie van producten leert kennen. Je werkzaamheden bestaan uit controleren en nabewerken van de gecoate producten.
Dit is zowel handmatig als met behulp van bij voorbeeld een schuurrobot. Deze uitgebreide inwerkperiode eindigt na ongeveer 6 maanden en wordt afgesloten met een certificaat.
Als je je certificaat op zak hebt, ga je verder het traject in om opgeleid te worden tot Visual Inspector zodat je uiteindelijk zelfstandig op basis van instructies je taken kunt uitvoeren.

Je werkzaamheden bestaan dan uit:

? Het visueel controleren van materialen op algemene hoedanigheid met behulp van een loep.
? Controleren en meten van halffabricaten en eindproducten op afwijkingen (zoals pinholes,
steunpunten, krassen, vegen, high spots, etc.) met behulp van een microscoop en diverse
meetinstrumenten zoals schuifmaat, micrometer en dieptemeter
? Controleren, bewerken (schuren) en eind beoordelen van halffabricaten en eindproducten aan de hand van normbladen, procedures en instructies
? Bedienen en controleren van de schuurrobot
? Communiceren van geconstateerde afwijkingen met de Quality Engineer zodat een definitieve
beslissing kan worden genomen over verdere afhandeling
? Noteren van de metingen en visuele afwijkingen op de daarvoor bestemde documenten en in de diverse computersystemen
? Boeken van de afgewerkte orders in het geautomatiseerde systeem
? Je bewaakt mede de kwaliteitprocedures en werkt mee aan verbetering hiervan