Montagemedewerker Vacuum Brazing

De montagemedewerker is verantwoordelijk voor onder andere: 
- Het samenstellen van (complexe) producten ten behoeve van het proces hoog temperatuur solderen (vacuum brazing) en zacht solderen. Dit aan de hand van strikt te volgen voorschriften en procedures, maar ook naar eigen inzicht, afhankelijk van de soort opdracht waaraan gewerkt wordt. 
- Het correct beladen en lossen van de ovens en het beoordelen van de kwaliteit van het soldeerproces, zowel visueel als met behulp van bv. specifieke meetapparatuur.

Process Engineer

De Process Engineer is verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe producten en processen binnen de organisatie, het optimaliseren van bestaande productieprocessen, product- en procesvrijgave en de technische kostprijsbepaling. De belangrijkste taken bestaan uit: 


- Begeleiden van nieuwe applicaties binnen de organisatie zowel intern als extern; 
- Vertalen van eisen/wensen van de klant naar productieomstandigheden;
- Volgen van product tot en met implementatie tot een robuust proces; 
- Probleemoplossend gericht klantencontact t.a.v. technische kwaliteitsproblemen; 
- Het uitvoeren van praktische testen (inclusief het vastleggen in voorschriften); 
- Uitvoeren van technische kostprijs calculaties; 
- Verbeteren van bestaande productieprocessen (gewijzigde klantvraag, efficiëntie etc.); 
- Leiden van interne verbetertrajecten. De Process Engineer legt verantwoording af aan de Manager Production.

Etiket- en Specificatiebeheerder

Functieomschrijving:

De Etiket- en Specificatiebeheerder is verantwoordelijk dat onze etiketten op de juiste manier worden opgesteld aan de hand van onze klanteisen en de nationale en Europese wetgeving. Dit geldt zowel voor etiketten die binnen ons bedrijf worden gemaakt als etiketten die bij onze leveranciers worden opgesteld. Hij/zij stemt de etiketten af met leveranciers, de klant en onze afdeling verkoop.

Daarnaast is er een verantwoordelijkheid voor het opstellen van specificaties voor onze samengestelde producten. Hij/zij zorgt voor de juiste informatie op de specificaties en speelt een voorname rol indien er nieuwe producten worden ontwikkeld of wijzigingen zijn.

Ook zal deze persoon helpende hand bieden in de voorbereidingen van audits van onze kwaliteitssystemen IFS en BRC. Bovendien zal de Etiket- en Specificatiebeheerder helpen in het verder optimaliseren van ons documentbeheersysteem.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
- Digitaal opstellen etiketten van nieuwe artikelen;
- Goedkeuren geprinte etiketten eerste productierun van nieuw artikel;
- Steekproefsgewijze controle van bestaande etiketten;
- Communicatie met leveranciers over etiketten en goedkeuring van deze etiketten;
- Bijhouden wetgeving op het gebied van etikettering, zowel op Europees als op Nationaal niveau;
- Specificatiebeheer:
Opstellen en beheren specificaties van verspakketten;
- Opstellen en beheren klantspecificaties.

Operator warmtebehandeling

Functieomschrijving:
- Het bedienen van de ovens volgens vastgestelde procedures;
- Zorgdragen voor de juiste belading van de ovens;
- Opbouwen van charges volgens procedure;
- Het controleren van de processen (voor, tijdens en na);
- Het controleren van de installaties;
- Het verrichten van lichte eerstelijns onderhoudswerkzaamheden;
- Het melden van afwijkingen, storingen, onregelmatigheden en kwaliteitsproblemen;
- Het zorgen voor de juiste administratieve afhandeling van de uitgevoerde werkzaamheden.

Productverantwoordelijke

Functieomschrijving:
- Assistentie bij de ontvangst en opslag van producten;
- Verantwoordelijk voor een bepaalde productgroep;
- Zorgdragen voor FIFO-verlading;
- Dagelijkse telling en controle van de voorraad;
- Dagelijks overleg met afdeling inkoop over de voorraad;
- Afdeling inkoop attenderen op partijen die extra aandacht nodig hebben;
- Magazijnmedewerker voorzien van informatie over welke partij verladen moet worden (a.d.h.v. de klant eisen);
- Assisteren bij overige logistieke werkzaamheden;
- Affiniteit met groente en fruit heeft een pre. 

Kwaliteitsmedewerker

De kwaliteitsmedewerker houdt toezicht op de kwaliteit van producten tijdens het productieproces (partijen die extra aandacht nodig hebben). Hij/zij geeft uitleg en advies aan de ploegleider / teamleider van de productieafdeling m.b.t de wijze van verpakken. Hij/zij houdt toezicht op de productie m.b.t. klant specifieke eisen en registreert keurbevindingen in een aparte keurapplicatie m.b.v. een tablet.  

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
- Keuren van partijen voorafgaande aan het productieproces;
- Toezicht houden op kwaliteit van het product tijdens het productieproces;
- Keuren van partijen na het productieproces:

Bevoegdheden:
- Blokkeren van voorraad die niet geschikt is voor productie.
- Overleg met productverantwoordelijke inkoop over wat er met die partij moet gebeuren.
- Blokkeren van productieproces wanneer het product niet voldoet aan de klant specifieke eisen (dit in overleg met keurmeester / productverantwoordelijke inkoop).

Spuiter

Als industrieel spuiter wordt je ingezet in het natlak productieproces. Jouw werkzaamheden hierin bestaan hoofdzakelijk uit het aanbrengen van diverse soorten en types primers(2K) en lakken(2K). Als industrieel spuiter kun je omgaan met de te gebruiken apparatuur, installatie en hulpmiddelen. Verder ben je bekend met de verschillende soorten en types primer en lakken en weet je hoe je deze moet aanbrengen. Je werkt samen met collega’s om tot een optimaal eindresultaat te komen.De producten die je behandeld komen voornamelijk uit de medische industrie, fijnmechanische industrie, machinebouw en automotive.

CNC Slijper

Wat je gaat doen:
Als CNC Slijper houd jij je bezig met:
- Het maken van alle producten (grafiet en silicium) met behulp van de aanwezige CNCprogramma’s, bewerkingsinstructies, mallen en gereedschappen
- Het maken c.q. voorstellen indienen van programma’s voor eerste nieuwe producten
- Het zelfstandig slijpen aan de workcenters
- Het bedienen van de meetmachine, het genereren van rapporten en deze interpreteren
- Het optimaliseren van CNC-programma’s en van verspaningscondities
- Het in overleg vastleggen van de standaard bewerkingsmethoden om zo het juiste product af te kunnen leveren

Operator

In de functie van Visual Inspector start je als ‘Finisher’ waarbij je de grondstof grafiet en de grote variatie van producten leert kennen. Je werkzaamheden bestaan uit controleren en nabewerken van
de gecoate producten. Dit is zowel handmatig als met behulp van bij voorbeeld een schuurrobot. Deze uitgebreide inwerkperiode eindigt na ongeveer 6 maanden en wordt afgesloten met een certificaat. Als je je certificaat op zak hebt, ga je verder het traject in om opgeleid te worden tot Visual Inspector zodat je uiteindelijk zelfstandig op basis van instructies je taken kunt uitvoeren.

Wat ga je doen?
- Het visueel controleren van materialen op algemene hoedanigheid met behulp van een loep.
- Controleren en meten van halffabricaten en eindproducten op afwijkingen (zoals pinholes, - steunpunten, krassen, vegen, high spots, etc.) met behulp van een microscoop en diverse meetinstrumenten zoals schuifmaat, micrometer en dieptemeter
- Controleren, bewerken (schuren) en eind beoordelen van halffabricaten en eindproducten aan de hand van normbladen, procedures en instructies
- Bedienen en controleren van de schuurrobot
- Communiceren van geconstateerde afwijkingen met de Quality Engineer zodat een definitieve beslissing kan worden genomen over verdere afhandeling
- Noteren van de metingen en visuele afwijkingen op de daarvoor bestemde documenten en
in de diverse computersystemen
- Boeken van de afgewerkte orders in het geautomatiseerde systeem
- Je bewaakt mede de kwaliteit procedures en werkt mee aan verbetering hiervan.

Het betreft een functie waarbij de werkzaamheden worden verricht in 2-ploegen en de werktijden
zijn dan als volgt: de ene week werk je vroeg (van 06.00 – 14.45 uur) en de andere week laat (van
14.15 – 23.00 uur). Er geldt een ploegentoeslag van 20%.

Medewerker Etiketteerkamer

Functieomschrijving:
De Medewerker Etiketteerkamer beheert en print diverse etiketten t.b.v. de productie- en verzendafdeling zodat voldaan wordt aan de specificaties van de klant. Hij deelt de werkzaamheden in op basis van prioriteit zodat het productieproces geen vertraging op loopt. Hij stuurt nieuw ontworpen etiketten ter controle naar de verkoper en controleert de etiketgegevens met de productverantwoordelijke dan wel procescontroleur.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
- Beheren diverse etiketten
- Layout maken nieuwe etiketten
- Kennis van klantspecificaties

Visual inspector

In de functie van Visual Inspector start je als ‘Finisher’ waarbij je de grondstof grafiet en de grote variatie van producten leert kennen. Je werkzaamheden bestaan uit controleren en nabewerken van de gecoate producten.
Dit is zowel handmatig als met behulp van bij voorbeeld een schuurrobot. Deze uitgebreide inwerkperiode eindigt na ongeveer 6 maanden en wordt afgesloten met een certificaat.
Als je je certificaat op zak hebt, ga je verder het traject in om opgeleid te worden tot Visual Inspector zodat je uiteindelijk zelfstandig op basis van instructies je taken kunt uitvoeren.

Je werkzaamheden bestaan dan uit:

? Het visueel controleren van materialen op algemene hoedanigheid met behulp van een loep.
? Controleren en meten van halffabricaten en eindproducten op afwijkingen (zoals pinholes,
steunpunten, krassen, vegen, high spots, etc.) met behulp van een microscoop en diverse
meetinstrumenten zoals schuifmaat, micrometer en dieptemeter
? Controleren, bewerken (schuren) en eind beoordelen van halffabricaten en eindproducten aan de hand van normbladen, procedures en instructies
? Bedienen en controleren van de schuurrobot
? Communiceren van geconstateerde afwijkingen met de Quality Engineer zodat een definitieve
beslissing kan worden genomen over verdere afhandeling
? Noteren van de metingen en visuele afwijkingen op de daarvoor bestemde documenten en in de diverse computersystemen
? Boeken van de afgewerkte orders in het geautomatiseerde systeem
? Je bewaakt mede de kwaliteitprocedures en werkt mee aan verbetering hiervan