Re-integreren in het tweede spoor

Iedere werknemer is wel een keertje ziek, vaak is dit niet langer dan een of twee dagen. Maar in sommige gevallen duurt dit langer, denk aan bijvoorbeeld een burn-out, lichamelijke beperkingen of wellicht een ernstige ziekte. Wat ook de reden is, op enig moment blijkt of besluit de werknemer of de werkgever dat re-integratie op de oude werkplek niet meer mogelijk is. Soms is zelfs terugkeer bij de oude werkgever helemaal uitgesloten, bijvoorbeeld omdat het soort werk waarvoor je als werknemer nog wèl geschikt bent bij de oude werkgever niet bestaat. Of omdat de omstandigheden bij de oude werkgever zodanig zijn, dat een succesvolle terugkeer niet te verwachten is. In dat geval zal Q2W Mobiliteit samen met jou uitkijken naar een andere werkgever. De Loopbaanadviseurs van Q2W Mobiliteit begeleiden jou tijdens het tweede spoortraject, zodat jij weer als een volwaardig werknemer kunt deelnemen op de arbeidsmarkt. We onderscheiden ons door maatwerk en een persoonlijk aanpak. Samen met jouw vaste loopbaanadviseur ga je een traject aan waarbij stap voor stap wordt bekeken wat het beste voor jou is. Het gehele traject wordt natuurlijk afgestemd op de mogelijkheden die binnen jouw bereik liggen.

Het re-integratietraject bestaat o.a. uit de volgende stappen:

Persoonsprofiel

Vragen die aanbod komen zijn o.a. wat zijn jouw kwaliteiten, werkwaarden, interesses en welke functies passen hierbij.

Oriëntatie en bemiddelingsfase

Vervolgens helpen we je bij het vinden van een baan door mee te zoeken naar vacatures of een werkervaringsplek om jouw kansen op een baan te vergroten. Daarbij maken we gebruik van de job search van Q2W Uitzenden en Q2W Werken in de Zorg. We begeleiden je in het opstellen van jouw CV en sollicitatiebrief. Tevens leer je ook jezelf te presenteren tijdens een sollicitatie- of netwerkgesprek.

Plaatsing en nazorg

Nadat je jouw ideale baan hebt gevonden blijven we je indien nodig coachen op de werkvloer.

Uitgebreid netwerk

Onze Loopbaanadviseurs werken veelal regionaal en hebben een uitgebreid netwerk, daardoor zijn zij goed op de hoogte wat de mogelijkheden zijn op de lokale arbeidsmarkt. Q2W Mobiliteit zorgt ervoor dat jij uiteindelijk zichtbaar en gevonden wordt voor jouw toekomstige werkgever!

UWV en twee soorten re-integratiediensten, wat kunnen wij voor u betekenen?

Als partner van het UWV bieden wij de trajecten “Werk-fit maken” en “Naar werk” aan. Dit doen wij in de regio Eindhoven.

“Werk-fit maken”

Dit betekent dat je samen met een coach onderzoekt wat nodig is om weer aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en hoe dit bereikt kan worden. Je bekijkt je huidige situatie, wensen, verwachtingen, mogelijkheden, kansen en belemmeringen. Het doel is om aan het einde van het traject klaar te zijn om concrete stappen naar de arbeidsmarkt te maken.

“Naar werk”

Dit heeft als doel om degene die hun werk kunnen hervatten daadwerkelijk te plaatsen. Je wordt geholpen om je re-integratieactiviteiten te versterken en in te zetten om vervolgens te gaan werken en aan het werk te blijven.

Hoe ziet een traject eruit bij ons?

We starten met een kennismakingsgesprek waarin jij centraal staat. We brengen jouw situatie in beeld en kijken samen waar we jou kunnen helpen bij het vinden naar een passende baan. Na een kennismaking stellen we samen een plan van aanpak op dat past bij jouw wensen, mogelijkheden en belastbaarheid. Tijdens het traject maken we gebruik van verschillende methodieken die afgestemd zijn op jouw manier van leren. Hierbij stemmen we je persoonsprofiel en zoekprofiel nauwkeurig af op elkaar. Je krijgt gedurende het traject een steeds duidelijker beeld van jezelf en een passende baan. We gaan je begeleiden met het ontwikkelen van sollicitatietechnieken, gesprekstechnieken, LinkedIn en sociale media.

Close
Go top