O-verpleegkundige

Wat vragen wij:
Zelfstandig, innovatief en resultaatgericht. Dat zijn de kwaliteiten die wij zoeken in een (obstetrie) verpleegkundige. Als professional bouw je samen met je collega`s aan de kwaliteit van zorg op de afdeling. Binnen onze afdeling bieden wij je een baan waarin je kunt rekenen op een ruime vakinhoudelijke ondersteuning en een prettige, collegiale sfeer. Onze medewerkers verbinden functionele zorg met persoonlijke aandacht. Wij zijn op zoek naar een collega die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken en goed kan omgaan met een sterk wisselende werklast. Je bent inzetbaar op zowel de afdeling als de verloskamers.

verpleegkundige

Jouw taken:
- Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aan cliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
- Het voorbereiden van indicaties vanuit de zorgverzekeringswet(extramuraal).
- Coachen van de lagere niveaus in het team
- Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
- Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze zelf proberen op te lossen of in samenwerking met collega’s.
- Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
- Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
- Coördinerende taak met betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

Daarnaast wordt er binnen deze organisatie een nieuwe afdeling opgezet (somatiek). Cliënten hebben een ZZP6.

Verzorgende IG

Jouw taken zijn o.a.:
- Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aancliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
- Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
- Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze doorgeven aan de leidinggevende.
- Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
- Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
- Coördinerende taak betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

Verzorgende IG nachtdiensten

Jouw taken zijn o.a.:
- Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aan cliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
- Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
- Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze doorgeven aan de leidinggevende.
- Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
- Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
- Coördinerende taak betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

(wijk)verpleegkundige

Functieomschrijving
Werk je graag voor en met cliënten in de wijk? Ben je innovatief, oplossingsgericht, besluitvaardig en oplettend en werk je graag zelfstandig? Dan ben jij onze missing link!
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega verpleegkundigen.

Als zorgkracht in de thuiszorg ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze cliënten. Vanuit onze visie, aan de hand van de kaders en uitgangspunten cliëntgestuurde wijkzuster, kan de cliënt rekenen op begeleiding en ondersteuning bij het behouden van de eigen regie, in samenspraak met zijn of haar naasten. De verpleegkundige verleent tevens eerste hulp in acute situaties en neemt preventieve maatregelen als hij/zij veranderingen in het welbevinden van de cliënt constateert.

Je gaat aan de slag in één van onze wijkteams. Je hebt daarbij regelmatig contact met jouw collega’s en met collega- behandelaren. Daarnaast neem je actief deel aan het werkoverleg en de cliëntbesprekingen.

Woonbegeleider

Werkzaamheden
We zoeken voor meerdere woningen woonbegeleiders. De doelgroepen zijn verschillend. Er wordt gekeken waar jouw kracht ligt en voorkeur naar uit gaat.
De bewoners hebben een ernstig tot zeer ernstige verstandelijke beperking en aanvullende problematiek (slecht zien, slecht horen en motorische problematiek).
De bewoners hebben naast verzorging ook extra begeleiding nodig in het gedrag.
Sfeer is een belangrijk speerpunt binnen de afdelingen. Daarnaast speelt voorspelbaarheid en structuur ook een belangrijke rol bij bewoners.
Binnen deze afdelingen werkt ieder binnen zijn eigen team maar uitwisselbaarheid en uithelpen bij andere afdelingen is van toepassing.
Er wordt gewerkt met de methodiek Vlaskamp en Active support.
Op een andere woning speelt naar de intensieve zorg/begeleiding de dagbesteding een belangrijke rol. Deze wordt veelal op een andere locatie aangeboden.
Het accent ligt op het bieden van een veilig en prettig woon/leefklimaat, het ondersteunen en begeleiden van bewoners en het stimuleren van de zelfredzaamheid.
De ondersteuningsvisie ‘Active Support’ is geïmplementeerd in dit hele cluster, waarbij de nadruk ligt op de regie van eigen leven en keuze vrijheid.

Stagiaire Q2W

Taken o.a.:
Werving personeel via jobsites (bijvoorbeeld Jobbird en Nationale Vacaturebank);
Werken met ons CRM-pakket, Nocore;
Telefonische intakes voeren met de kandidaten;
Kandidaat-gegevens invoeren;
Contact onderhouden met kandidaten;
Administratieve werkzaamheden, zoals reiskosten en dossierarchivering;
Afhandelen van telefoonverkeer;
Meedragen aan de zorg van de algemene e-mail en correspondentie;
Op den duur kun je samen met een intercedent mee naar klanten om de samenwerking te bespreken.

Intercedent zorg

Jouw functie
Je bent een resultaat gerichte Intercedent die stuurt op groei van het label Q2W Werken in
de Zorg. Aan de hand van KPI’s en een regionaal marktbewerkingplan zorg je voor verbreding en vergroting van ons marktaandeel bij klanten en prospects. Je stelt samen met de directie een kwartaal- en jaarplan op. Naast het opstellen, bewaak en realiseer je dit plan en stuurt je samen met je collega’s van de vestiging bij daar waar nodig. Je werkt in een team van enthousiaste medewerkers waar een informele sfeer heerst en collegialiteit en lokaal ondernemerschap voorop staat. Je denkt in kansen en mogelijkheden en niet in drempels of belemmeringen.

helpende

Taken
• Hulp bieden bij persoonlijke verzorging: wassen, tandenpoetsen, aankleden, haren kammen, etc.
• Hulp bieden bij huishoudelijke werkzaamheden: koken, bed opmaken, stofzuigen, opruimen etc.
• Een luisterend oor bieden, positieve aandacht schenken en waar nodig emotionele hulp bieden
• Assisteren bij recreatieve activiteiten als een wandeling, gezelschapsspel of uitstapje
• Alert zijn op het welzijn en de gezondheid van de zorgvrager
• Rapporteren over de toestand en ontwikkeling van de zorgvrager