(Senior) Intercedent Gezondheidszorg

Inhoud van je functie:

Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid in de zeer interessante en voortdurend veranderende branche Gezondheidszorg. Jij gaat op pad om potentiële opdrachtgevers te leren kennen, onderhoudt bestaande relaties, maakt je sterk voor een goede invulling van vacatures en voert gesprekken met kandidaten. Doordat je weet wat er speelt in de wereld van werken in de zorg, zien organisaties je als een echte sparringpartner. Mocht je een Senior traject ambiëren dan krijg je uitgebreide begeleiding om binnen één jaar als Senior verantwoordelijk te worden voor ons team van intercedenten en adviseurs.

POH GGZ

Taken
• Ondersteuning van de huisarts
• Probleemverduidelijkingsgesprekken
• Triagegesprek; zo nodig doorverwijzen
• Kortdurende begeleiding van patiënten onder behandeling bij de huisarts
• Casemanagement van chronisch psychiatrische patiënten
• Begeleiden van patiënten met gebruik van e-health
• Opzetten van en motiveren voor groepscursussen voor specifieke patiëntengroepen
• Implementatie van een zorgprogramma voor de brede Basis GGZ, met multidisciplinair overleg
• Tot stand brengen van samenwerkingsrelaties met de wijkteams

wijkverpleegkundige

Je stelt vast welke zorg de cliënt nodig heeft, welke zorg de cliënt krijgt en welke zorg door het sociaal netwerk opgevangen kan worden. Het houden van intake- en adviesgesprekken, beheren van indicaties en het opstellen, coördineren en evalueren van het zorgplan behoren tot jouw taken. Jij zorgt voor kwaliteitszorg en continuïteit van deze zorg. Daarnaast treedt je op als samenwerkingspartner met belanghebbenden en werk je multidisciplinair samen met professionals, gemeenten en woningbouw-coöperaties.