Cursus bij Q2W

NIEUWE CURSUS BIJ Q2W

Vind je het leuk om in de zorg te werken en je bezig te houden met de voeding van cliënten in de ouderenzorg?
Maar je hebt hier nog geen cursus in gevolgd?
Dan biedt Q2W jou deze unieke kans.

Er is behoefte aan kennis over slikken en slikstoornissen en praktische instructie over het
verantwoord begeleiden van cliënten met slikstoornissen tijdens het eten en drinken.

Q2W biedt jullie de mogelijkheid om de volgende cursus te volgen:
Training reanimatie, basiskennis voeding verslikken

In de cursus komen diverse thema’s aan bod, waaronder:
• Instaptoets (theorie)
• Reanimeren
• Hartmassages
• Mond-op-mond beademing
• Toepassen Heimlich greep
• Basiskennis voeding en problemen bij kwetsbare ouderen
• Kennis en signaleren van slikproblemen
• Praktisch handelen bij verslikken
• Praktijktoets
• Eindtoets (theorie)

De cursus bestaat uit:
- E- learning (thuis te volgen en te maken op de computer)
- 1 dagdeel training op locatie in Eindhoven

Je kunt je inschrijven voor 1 van de volgende data:

• Donderdag 6 september 2018
• Vrijdag 5 oktober 2018

Je volgt dus thuis de e-learning en 1 dagdeel training.

De cursus wordt aangeboden aan alle zorgkrachten die al werkzaam zijn voor Q2W.
Mocht je nog niet voor ons werken, maar je hebt wel interesse in het volgen van deze training?
Neem dan contact met ons op.
Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 040-2928805 of via de mail op info@q2w.nl.
De mogelijkheden bespreken we graag met jullie.

WEES ER SNEL BIJ WANT VOL = VOL.
We zien jullie aanmelding graag tegemoet.

Huishoudelijk medewerker thuiszorg

Je kunt zelf je beschikbaarheid aangeven. Er zijn dagelijks diensten (van maandag t/m zondag).
De werktijden liggen tussen 07.00-12.30 uur. De begin en eindtijd kan wisselen, maar de diensten zijn 4 uur.
Als medewerker huishoudelijke verzorging lever je een belangrijke bijdrage aan onze zorg. Met aandacht en nauwkeurigheid zorg je ervoor dat de bewoners in fris opgemaakte bedden slapen en dat de woningen er keurig uitzien. Op deze manier draag jij eraan bij dat onze bewoners zich thuis voelen bij ons. Een gastvrije sfeer maak je compleet met je glimlach en persoonlijke aandacht voor de bewoners. In de dagelijkse contacten die je hebt met onze bewoners, mantelzorgers en collega’s ben je oplossingsgericht, respectvol en vriendelijk.

medewerker gehandicaptenzorg

We zijn op zoek naar kandidaten die willen werken in de flexpool (vaste uren, diverse locaties) en naar kandidaten voor een vaste locatie.
Zo kun je ook mooi diverse werkervaring op doen!


Wij zoeken kandidaten die willen werken in de gehandicaptenzorg.
De doelgroep is erg breed:
- Jongeren
- Ouderen
- Bewoners met gedragsproblemen
- Senioren
- Somatiek (echte bedzorg)
- Diverse ziektebeelden o.a. autisme, downdroom en epilepsie

Je kunt denken aan functies als
- Persoonlijk begeleider
- Begeleider wonen
- Cliëntbegeleider
- Dagbesteding

 

ergotherapeut

Werkzaamheden:
• Je maakt deel uit van een team dat zowel psychogeriatrische, geronto-psychiatrische, somatische cliënten als revalidanten in het verpleeghuis behandelt
• Je adviseert met betrekking tot het optimaliseren van het woon- en leefklimaat van cliënten in het kader van Extramurale Eerstelijns Ergotherapie (EEE)
• Je stelt ergotherapiedoelstellingen, behandelplannen en afrondings-, overdrachts- en ontslagrapportages op
• Je observeert en adviseert met inachtneming van de laatste ergotherapeutische inzichten
• Je participeert in interdisciplinair overleg en diverse wisselende werkgroepen

Verzorgende IG

Wat houdt de functie voor jou in?
• Je verzorgt de bewoners op basis van het zorgleefplan
• Je verricht voorbehouden en risicovolle handelingen volgens de protocollen en afspraken
• Je signaleert veranderingen in de situatie van bewoners. Je rapporteert deze en je neemt hierop actie
• Je draagt bij aan het psychisch, somatisch en sociaal welzijn van onze bewoners
• Je begeleidt individuele cliënten en in sommige gevallen het voer je specifieke begeleidingstaken uit
• Je begeleidt onze bewoners, familie en mantelzorgers. En als je denkt dat dit nodig is, verwijs je hen door naar andere deskundigen

Wat vinden wij belangrijk?
Een glimlach op het gezicht van de bewoners.
Je bent een betrokken verzorgende IG.

 

verpleegkundige

Jouw taken:
- Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aan cliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
- Het voorbereiden van indicaties vanuit de zorgverzekeringswet(extramuraal).
- Coachen van de lagere niveaus in het team
- Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
- Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze zelf proberen op te lossen of in samenwerking met collega’s.
- Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
- Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
- Coördinerende taak met betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

Daarnaast wordt er binnen deze organisatie een nieuwe afdeling opgezet (somatiek). Cliënten hebben een ZZP6.

Verzorgende IG

Jouw taken zijn o.a.:
- Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aancliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
- Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
- Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze doorgeven aan de leidinggevende.
- Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
- Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
- Coördinerende taak betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

Verzorgende IG nachtdiensten

Jouw taken zijn o.a.:
- Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aan cliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
- Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
- Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze doorgeven aan de leidinggevende.
- Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
- Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
- Coördinerende taak betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

Stagiaire Q2W

Taken o.a.:
Werving personeel via jobsites (bijvoorbeeld Jobbird en Nationale Vacaturebank);
Werken met ons CRM-pakket, Nocore;
Telefonische intakes voeren met de kandidaten;
Kandidaat-gegevens invoeren;
Contact onderhouden met kandidaten;
Administratieve werkzaamheden, zoals reiskosten en dossierarchivering;
Afhandelen van telefoonverkeer;
Meedragen aan de zorg van de algemene e-mail en correspondentie;
Op den duur kun je samen met een intercedent mee naar klanten om de samenwerking te bespreken.

helpende

Taken
• Hulp bieden bij persoonlijke verzorging: wassen, tandenpoetsen, aankleden, haren kammen, etc.
• Hulp bieden bij huishoudelijke werkzaamheden: koken, bed opmaken, stofzuigen, opruimen etc.
• Een luisterend oor bieden, positieve aandacht schenken en waar nodig emotionele hulp bieden
• Assisteren bij recreatieve activiteiten als een wandeling, gezelschapsspel of uitstapje
• Alert zijn op het welzijn en de gezondheid van de zorgvrager
• Rapporteren over de toestand en ontwikkeling van de zorgvrager